สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปมหาปัญจมิตร

รูป พระธาตุมหาปัญจมิตร แบบ3D

แผนที่ไปโรงหล่อพระบ้านภูมิ

ขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปมหาปัญจมิตร ขนาดความสูง 1.60 เมตร จำนวน 5 องค์ เพื่อนำไปบรรจุไว้ใน

เจดีย์พระธาตุมหาปัญจมิตร  ณ วัดโป่งไฮอาชาทอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  ซึ่งเป็นวัดหนึ่งใน 14 สาขา

ของสำนักปฎิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง (พระขี่ม้าบิณฑบาตร) เททองหล่อพระ ณ โรงหล่อพระบ้านภูมิ  อำเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม

ในวันพฤหัสบดี ที่ 27 เดือนมิถุนายน 2556

กำหนดการพิธีเททองหล่อพระ

07.09 น. บวงสรวง โดยพระครูบาเหนือชัย  โฆสิโต.

16.31 น. พิธีเททองหล่อพระพุทธรูปมหาปัญจมิตร

รายนามพระเถระ เมตตานั่งปรกอธิษฐานจิต

1. พระเดชพระคุณพระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก) วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

2. พระครูโสภณพัฒนาภิรม (หลวงปู่บุญ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดทุ่งเหียง จ.ชลบุรี

3. พระครูนิวิฐมณีวง(หลวงพ่อสะอาด อาวฺธฑสีโล) วัดเขาแก้ว จ.นครสวรรค์

4. พระครูปกาสิตธรรมคุณ ( หลวงพ่อสุวรรณ ถิรสทโธ ) เจ้าอาวาสวัดยาง ต.ห้วยไผ่ อ.แสวงหา จ.อ่างทอง (เทพเจ้าตะกรุดโทน)

5. พระอาจารย์ธวัชชัย ชาครธมฺโม  สำนักสงฆ์ผาผึ้ง  อ.บ้านเขว้า  จ.ชัยภูมิ

6. พระครูบาหน่อแก้วฟ้า ลานธรรมอรหันตาหน่อแก้วฟ้าโพธิญาณ จ.นครราชสีมา

7. พระครูบาวิฑูรย์ ปรียนันท์ธรรมสถาน จ.นครสวรรค์

8. พระอาจารย์อำนาจ อาทิตฺตวัณโณ สำนักสงฆ์เขาสามล้าน จ.ชุมพร

9.พระราชพัฒนโสภณ (หลวงพ่อเณร ญาณวินโย)  วัดทุ่งเศรษฐี (ราม 2) เขตประเวศ กรุงเทพฯ


ติดต่อสอบถามข้อมูลกำหนดการพิธีหล่อพระ 091-2595956,089-2329561

สอบถามเส้นทางไปโรงหล่อพระ 085-9047363

Tags :

view