สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ร่วมงานบุญออกนิโรธกรรม ของพระครูบาเหนือชัย โฆสิโต. ประจำปี ๒๕๕๗

(อ่าน 4961/ ตอบ 3)

เว็บมาสเตอร์

ร่วมงานบุญออกนิโรธกรรม ของพระครูบาเหนือชัย โฆสิโต. ประจำปี ๒๕๕๗
ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมงานบุญออกนิโรธกรรม ของพระครูบาเหนือชัย โฆสิโต. ประจำปี ๒๕๕๗
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
ณ สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทอง
ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

กำหนดการงานออกนิโรธกรรม
วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗
๐๕:๓๐ น. - พระครูบาเหนือชัย ออกจากถ้ำม้าอาชาทองที่เข้านิโรธกรรม 
๐๖:๐๐ น. - พระครูบาเหนือชัยรับบิณฑบาต
๐๙:๐๐ น. - ทำพิธีบวงสรวง
๐๙:๓๐ น. - อาราธนานิมนต์พระเถรานุเถระขึ้นประจำที่อาสน์สงฆ์
๑๐:๐๐ น. - สวดเจริญพระพุทธมนต์ – สืบชะตา
ตัวแทนฝ่ายฆราวาสนำกล่าวถวายสังฆทาน ปัจจัยไทยธรรม และภัตตาหารแต่พระภิกษุ
พระภิกษุสงฆ์กล่าวอนุโมทนกถา
๑๑:๑๙ น. - นิมนต์พระเถรานุเถระฉันภัตตาหารเพล

ติดต่อสอบถาม ๐๘๙ ๒๓๒๙๕๖๑ , ๐๙๑ – ๒๕๙๕๙๕๖

Email prakeema@hotmail.co.th หรือ watprakeema@hotmail.com

ท่านสามารถร่วมทำบุญผ่าน

บัญชี ธนาคารไทยพานิชย์  สาขาแม่จัน  เลขที่บัญชี 922-204877-3  นายอนุวิทธ์ เกตุสิงห์น้อย (หลังการโอนเสร็จกรุณาแจ้งผ่าน Email )

หรือส่งธนาณัติ มาในนาม พระครูบาเหนือชัย โฆสิโต.  ตู้ 4 ไปรษณีย์แม่คำ  อำเภอแม่จัน  จังหวัดเชียงราย 57240 


เจ้าของเว็บไซต์ แก้ไขเมื่อ 14/11/2013 - 21:44

พยัคฆ์ลายสิงห์ (Member)


พระสีวะลีขี่ม้า

พยัคฆ์ลายสิงห์ (Member)


สำหรับท่านที่ร่วมเป็นไทยธรรม 50 ชุด สำหรับถวายพระเถระที่นิมนต์มาร่วมงานบุญออกนิโรธกรรม ของพระครูบาเหนือชัย โฆสิโต. ประจำปี ๒๕๕๗

พยัคฆ์ลายสิงห์ (Member)

รายนามพระเถรานุเถระ ที่ได้มาร่วมบุญออกนิโรธกรรมพระครูบาเหนือชัย  โฆสิโต.

1.             หลวงปู่พรหม  สำนักสงฆ์ม่อนประดู่ทรงธรรมเครือย่า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย

2.             หลวงปู่ครูบาบุญมา สุภัทโท สำนักปฏิบัติธรรมบ้านสันกลาง อ.เมือง จ.ลำปา

3.             พระครูบาบุญยัง ปุญญกโร วัดห้วยน้ำอุ่น ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ลำพูน

4.             หลวงพ่อพระมหาสิงห์ วิสุทฺโธ  วัดพระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่   ต.ป่าไผ่  อ.ลี้   จ.ลำพูน

5.             พระครูวิลาศกาญจนธรรม (หลวงพ่อเล็ก สุธมฺมปญฺโญ)วัดท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี

6.             พระครูบาจันทรังษี   วัดกู่เต้า  อ.เมือง จ.เชียงใหม่

7.             พระอาจารย์ธวัชชัย ชาครธัมโม (ครูบานิล) สำนักสงฆ์ผาผึ้ง อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ

8.             พระอธิการประพันธ์ อินฺทญาโณ (ครูบาอินต๊ะญาโณ)วัดพุทธสันติวิเวก ต.บุญนาคพัฒนา อ.เมือง จ.ลำปาง

9.             พระใบฎีกาเทียนชัย สุภัทโท เจ้าอาวาสวัดแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่

10.      พระครูชัยมังคลารักษ์ (ครูบาพิรุณ สิริจันโท) วัดชัยมงคล อ. แม่อาย  จ.เชียงใหม่ 

11.      พระอธิการอดิเรก อุปคุตโต  เจ้าอาวาสวัดท่าโขลง  จ.ลพบุรี

12.      พระสมมาศ คุณาธิโก (พระติงลี่) เจ้าอาวาส วัดประตูด่าน ต.บ้านเก่า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

13.      พระคุณสมุห์ปรินทร์ ธมฺมสรโณ (หลวงพี่เอก) วัดเขาแร่ ต.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

14.      พระอาจารย์อำนาจ อาทิตตฺวณฺโณ แห่งสำนักสงฆ์เขาสามล้าน จ.ชุมพร

15.      พระสมุห์สง่า สนฺตจิตโต วัดพระธาตุดอยกวางคำ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน

16.      พระครูบาเจ้าหน่อแก้วฟ้าโพธิญาณ ลานธรรมอรหันตาหน่อแก้วฟ้าโพธิญาณ ต.หนองบัว อ.คง จ.นครราชสีมา

17.      พระครูบาวิฑูรย์ ชินวโร ปรียานันท์ธรรมสถาน จ.นครสวรรค์

18.      พระครูบาศุภณัฐ นาคเสโน สำนักปฏิบัติธรรมดอยสันกู่ บ้านหล่ายงาว อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย

19.      พระครูบาผึ้งหลวง  สำนักสงฆ์แม่กระทิง  อ.ร้องกวาง  จ.แพร่

20.      พระครูบาทวี  อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค์

21.      พระครูบาก้องหล้า  อ.แม่ลาว  จ.เชียงราย

22.      พระอาจารย์พบโชค  ติสสวํงโส  วัดห้วยปลากั้ง  อ.เมือง  จ.เชียงราย 

23.      พระครูบาอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย

24.      พระครูอุดมธรรมนิเทศก์    วัดมุงเมือง  อ.เมือง จ.เชียงราย

25.      พระครูบาแดง   วัดพระพุทธบาทผาหนาม   อ.ลี้   จ.ลำพูน

26.       พระครูวินัยธร พรหมศร  พรหมฺปญฺโญฺ  (พระอาจารย์เสือ)  วัดป่าสว่างบุญ  อ. แก่งคอย   จ. สระบุรีค่ะ

27.        พระมหาสายัณห์ ฐิตธฺโม เจ้าอาวาสวัดป๊อกแป๊ก อ. เมือง   จ. สระบุรี

 

 

เจ้าของเว็บไซต์ แก้ไขเมื่อ 13/01/2014 - 22:55

Page : 1
Lock Reply
view