สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ศีล 5 เครื่องประกันชีวิต

ศีล 5 เครื่องประกันชีวิต


พระพุทธองค์วางศีล  5 ไว้  เพื่อไม่ให้ทำบาป  ที่จริงศีล  5 เป็นเครื่องประกันชีวิตนะ  
          ข้อที่  1 ข้อที่  2 เป็นเครื่องประกันทรัพย์สิน  
          ข้อที่  3 เป็นเครื่องรับประกันครอบครัว  
          ข้อที่  4 เป็นเครื่องประกันเรื่องสังคม  
          ข้อที่  5 รับประกันเรื่องสุขภาพ

 

          ศีลข้อที่  1  ประกันชีวิตจริงๆ  ถ้าใครรักษาได้  เราไม่ไปฆ่าเขาๆ  ก็ไม่มาฆ่าเรา  
          ศีลข้อที่  2  เราไม่ไปลักขโมยของเขาๆ  ก็ไม่มาลักขโมยของเรา  เป็นเครื่องป้องกัน  เป็นเครื่องรับประกันทรัพย์สินเงินทองทรัพย์สมบัติ  
          ศีลข้อที่  3  เป็นเรื่องประกัน  เรื่องครอบครัว  รักเดียวใจเดียว  มันหลายใจมันเลยไม่รับประกัน  มันหลายครอบครัวมันเลยเอาครัวมาครอบ  รับประกันไม่ได้  แล้วมาขอให้พระช่วยก็ช่วยไม่ได้  ตัวเองรับประกันตัวเองไม่ได้  ข้อที่  3 ตัวเองผิดไม่ใช่พระผิดจะให้พระช่วยยังไงเพราะตัวเองไม่ประกันชีวิตตัวเอง  ไม่ประกันครอบครัวตัวเอง  แล้วจะให้ใครมารับประกัน  ให้ใครมาค้ำประกันให้  
          ศีลข้อที่  4  รับประกันสังคมสังคมจะยอมรับก็ต้องเป็นคนพูดจริง  ทำจริง  ถ้าพูดไม่จริง  ทำไม่จริง  ใครจะมายอมรับเรา 
          ศีลข้อที่  5  ประกันสุขภาพ  ลองเลิกยาเสพติดดูสิ  เหล้า  บุหรี่  ยาเสพติดทุกอย่าง  สุขภาพดีขึ้นแน่  พระพุทธองค์เลยว่า  สีเลนะสุคติงยันติ  เมื่อปกติแล้วก็มีความสุขมาก  สีเลนะโภคะสัปทา  เมื่อปกติ  แล้วก็มีทรัพย์มาก  สีเลนะนิพพุตติงยันติตัสมาสีลังวิโยธเย  เมื่อปกติแล้วย่อมมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์  พิจารณาแล้วก็มีเหตุผลตามความเป็นจริง  คุยเรื่องพระนิพพานก็ยอมรับในเหตุผล  ฟังเข้าใจง่าย

view