สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

รูปกาย นามกาย ธรรมกาย

รูปกาย นามกาย ธรรมกาย

รูปกาย นามกาย ธรรมกาย


กาย  3 กาย

 

          ซึ่งหลวงปู่สดมาเข้าฝันตอนหลังว่านั่นแหละ  คือ  ธรรมกาย  ธรรมกายนั้นเป็นกายโลกุตระ  กายนั้นมีอยู่  3 กาย  กายที่กินข้าวได้เรียกว่า  รูปกาย  กายที่คิดในใจเขาเรียกว่า  นามกาย  คิดในใจ  พูดในใจ  รักใคร  เกลียดใครในใจนั่นเรียกว่านามกาย  และกายที่หมดกิเลสตัณหา  เรียกว่า  ธรรมกาย  ตัวธรรมนี้  หลวงปู่ครูบาเจ้าดวงดี  เป็นธรรมกายไปแล้ว  เข้าพระนิพพานแต่รูปกายนอนอยู่ในโลงแก้ว  รูปกายกินข้าวกินอาหารได้ก็มีชีวิตอยู่  แต่วันไหนกินข้าวกินอาหารไม่ได้ก็หมดสภาพ  เรียกว่าหมดสภาพของชีวิต  ชีวิตอยู่ได้เพราะมีอาหาร  มีลมหายใจ  มีน้ำ  ชีวิตต้องการปัจจัย  4 คือ  ที่อยู่อาศัย  อาหาร  ยารักษาโรค  เครื่องนุ่งห่ม  ไม่ใช่แว่นตา  นาฬิกา  สร้อยคอ  รถที่เราขี่ไปขี่มาเป็นที่อยู่อาศัยเคลื่อนที่  นี่คือชีวิต  รูปกายขันธ์  5 ต้องการปัจจัย  4 แต่นามกาย  คือ  กายทิพย์นั้นต้องการบุญกุศล  ถ้าไม่ได้บุญกุศลแล้วจะโกรธง่าย  หงุดหงิดง่าย  โลภง่าย  หลงง่าย  กายทิพย์ของผู้ใดมีพลังมาก  กายทิพย์ของคนนั้นก็จะมีฤทธิ์เดช  จะเป็นเทพเจ้านะ  แต่เทพเจ้าเหล่าเทวดาก็ยังมีความโกรธ  โลภ  หลง  อยู่  แต่มันเบาบาง  กายทิพย์อยู่ได้เพราะบุญกุศล  ธรรมกายอยู่ได้เพราะธาตุธรรม  ธาตุที่บริสุทธิ์มี  3 กายนะ

 

          ทีนี้ไม่สามารถเข้าถึงกายแก้วได้  จะเข้าถึงได้แค่กายทิพย์  กายเนื้อก็ไม่ค่อยมีใครค่อยศึกษากายเนื้อมีผม  ขน  เล็บ  ฟัน  หนัง  กระดูก  ตับ  ไต  ไส้  พุง  กายเนื้ออยู่ได้เพราะอาหาร  อากาศ  ออกซิเจน  กายทิพย์นั้นต้องการบุญกุศล  ถ้าไม่ได้บุญกุศลแล้วจะโมโหง่าย  โกรธง่าย  สุดท้ายก็ต้องละรูปกายไปสู่ภพภูมิที่สูง  เป็นเทวดาเป็นพรหม  แต่กายทิพย์นั้นพัฒนาจนเป็นกายแก้วก็ได้ธรรมกาย  ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วแต่กายทิพย์ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่  ก็ตามบุญวาสนาบารมี  แต่กายชีวิตนี้  กายขันธ์  5 มีอายุขัย  ในพุทธกัปป์นี้มีสิทธิ์ได้ชีวิตกันคนละ  100 ปี  ถ้าหักโหมเกินไปไม่ถึง  100 ปี  ผิดศีลธรรมบ่อยๆ  ก็อายุสั้นทันตาย  นี่แหละ  ถ้าทะนุถนอมดีๆ  กินพืชผักผลไม้เยอะๆ  กินซากสัตว์น้อยๆ  อายุยืนอยู่  ถ้ากินซากสัตว์ที่ตายเองนั่นดี  พระพุทธเจ้าบอกว่าเป็นเนื้อบังสุกุล  เป็นมังสะดี  แต่นี่รอให้มันตายเองมันเสียเวลา  ต้องไปฆ่าเขา  ทีนี้ก็เลยต้องไปซื้อในตลาด  คนกินเจก็เลยเถียงกัน  เถียงกันเพราะกายทิพย์ไม่ได้อิ่มบุญ  มันเอาระบบประสาทของกาย  รูปกายที่มีชีวิตเถียงกันรูปกายที่มีชีวิตเขาเรียกว่าขันธ์  5 มันมีระบบอวัยวะน้อย  ใหญ่  มีเซลล์ต่างๆ  มีมันสมอง  มีสรีระ  อวัยวะ  32 เซลล์ทั้งหลายมันรวมตัวกันอยู่ได้ก็เพราะอาหาร  ที่อยู่อาศัย  เครื่องนุ่งห่ม  ยารักษาโรค

 

          กายทิพย์อยู่ได้เพราะทาน  ศีล  ภาวนา  ถ้ากายทิพย์ผู้ใดมีทาน  ศีล  ภาวนามากๆ  กายทิพย์ผู้นั้นจะมีพลัง  พลังเกื้อกูล  พลังเมตตา  พลังสนับสนุนเยอะ  แต่ถ้ากายทิพย์ไม่ได้เสวยบุญ  มีแต่เสวยบาป  บาปคือความทุกข์  บุญคือความสุข  เมื่อกินบาปมากๆ  เข้ามันก็สะสมความทุกข์  หงุดหงิดง่าย  โมโหง่าย  แล้วผลสุดท้ายก็ทำผิดศีลไม่มีบุญกุศลไปหล่อเลี้ยงกายทิพย์  ก็เลยสร้างความผิดปกติเกิดขึ้น  เมื่อผิดปกติแล้วก็ทำได้ทุกอย่าง  ควบคุมกายทิพย์ไม่ได้แล้วก็ทำได้ทุกอย่าง  ฆ่าเขาก็ฆ่าได้  ขโมยก็ได้  ปล้นลักเขาก็ได้  โกหกก็ได้  กินเหล้าเมายาก็ได้

view