สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ดวงทาน ดวงศีล ดวงภาวนา

ดวงทาน  ดวงศีล  ดวงภาวนา

          ถ้ามีดวงศีล  ดวงสมาธิ  ดวงปัญญา  ทาน  คือการให้  ให้โอกาสตัวเองรักษาศีล  ให้โอกาสตัวเองทำสมาธิ  ให้โอกาสตัวเองได้ค้นคว้าธรรมะให้เกิดปัญญา  ถ้าใครมีดวง  แค่ดวงทานตัวเดียวก็ไปรอดเหมือนกัน  ทานแปลว่าให้  ให้โอกาสตัวเองก่อนได้ประพฤติปฏิบัติธรรม  ให้สิ่งของ  ให้อภัยตนเอง  ให้รอยยิ้ม  เวลาใครจะด่าก็ยิ้มไว้  คนเหนือดวงก็คือคนมี  ดวงทาน  ดวงศีล  ดวงภาวนา 

 

          ถ้าใครมีดวง  3 ดวงนี้อยู่ได้ก็จะแก้เคล็ดดวงชะตาที่เกิดมาไม่ดี  คือดวงเกิดมาไม่ดีเพราะชาติก่อนทำไม่ดีไว้  คนเรานี้เกิดมามีพรหมลิขิตและกรรมลิขิต  เกิดมาช่วงแรกอายุน้อยๆ  จนถึงอายุเข้าสู่วัยหน่มสาวอายุ  25 เรียกว่าพรหมลิขิตต่อไปกรรมลิขิตอยู่ที่การกระทำของเรา  ถ้าเราลิขิตชีวิตของเราอยู่ในเส้นทางแห่งความดี  กรรมก็จะลิขิตให้เราไปในเส้นทางที่ดี  เราเกิดมาอยู่ในตระกูลยากจน  ตระกูลมั่งมีศรีสุข  คนธรรมดา  คนมียศฐาบรรดาศักดิ์  คุณนาง  ไพร่  ทาส  อันนั้นคือพรหมลิขิตของเราที่ทำมา  เป็นบุญวาสนาของเราแต่ปางก่อน  ทำดีก็ได้เกิดในตระกูลที่ดี  ทำไม่ดีก็เกิดในตระกูลไม่ดี  อยู่ในตระกูลที่หยาบลิขิตให้ตามบุญวาสนาบารมี  แต่เมื่อเกิดมาบรรลุนิติภาวะแล้วตั้งแต่นี้ก็คือกรรมลิขิตแล้ว  กรรมคือการกระทำ  ถ้าเรากระทำตัวดีก็ลิขิตไปในทางดีพระพุทธองค์เลยว่า  สำคัญกว่ากรรมลิขิต  เราก็ต้องลิขิตให้ตัวเองประพฤติปฏิบัติ  หมั่นให้ทาน  รักษาศีล  ทำสมาธิภาวนา  อยู่ๆ  จะเป็นสมาธิไม่ได้  มันต้องปรับธาตุ  ปรับอารมณ์ใจ

 

          มีอยู่ครั้งหนึ่งครูบาล้มป่วยหนักมาก  พูดในจิตว่าต่อไปเราต้องใช้ธรรมะของเราลิขิตตัวเองนั่นคือปัจจุบันลิขิต  อารมณ์ใจของเราต้องไม่หวั่นไหว  ให้ผ่องใส  อิสระ  ถ้าปัจจุบันเราลิขิตอารมณ์ใจของเราไม่หวั่นไหว  ไม่เศร้า  ผ่องใส  อิสระ  ก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่าอนาคตจะเป็นยังไง  ไม่ต้องไปหวั่นไหว  อดีตก็ผ่านมาแล้ว  อนาคตก็เป็นอนิจจัง  ปัจจุบันเป็นทุกข์ขัง  ทุกข์มันขังไว้นะในปัจจุบันนี้  ถ้าทำใจได้ก็เป็นสุขขัง  ถ้าทำใจไม่ได้ก็เป็นทุกข์ขัง  ปัจจุบันนี้แหละสำคัญ  อดีตเราก็เป็นอนัตตาไป  ไขว่คว้าก็ไม่ได้แล้ว  ความรู้สึกเก่าๆ  เมื่อวันวานรู้สึกดีก็ไขว่คว้ามาไม่ได้  รู้สึกเสีใจก็เสียใจ  ไขว่คว้าไม่ได้แล้ว  มันไม่มีตัวตน  พรุ่งนี้ก็เป็นอนิจจัง  ก็ไม่รู้เหมือนกันมันจะออกหัวหรือออกก้อย  แต่ปัจจุบันนี้แหละเป็นทุกข์ขัง  เรื่องของธรรมะ  84,000 พระธรรมขันธ์ก็คือทำใจได้  ครูบากว่าจะมาอยู่ในจุดนี้ได้ก็เจอเหตุการณ์พวกบ้ายศบ้าตำแหน่ง  เขาก็เอาครูบาทุกปีๆ  แต่อาศัยว่าเราอยู่กับปัจจุบัน  ไม่หวั่นไหว  อย่าไปปะทะกับเขาตรงๆ  คนเรานี้ไปตามดวงเพราะมันไม่มีสติประคอง  ในโลกนี้มีทุกข์  มีสุข  มีสรรเสริญ  นินทา  มีลาภเสื่อมลาภ  มียศเสื่อมยศ  เพราะมันเป็นของที่อยู่ในโลกนี้มานานแล้ว

view