สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

การเผยแผ่ธรรมะ


การเผยแผ่ธรรมะ


อบรมและเผยแผ่ธรรมะให้กับชาวเขา

 

          เนื่องจากชาวเขาส่วนใหญ่จะนับถือผีและเป็นศริสตศาสนิกชนตามคำแนะนำของฝรั่งที่เข้าไปช่วยพัฒนาที่อยู่อาศัย  จึงทำให้ชาวเขาไม่เข้าใจการเผยแผ่ธรรมะของครุบา  บางครั้งเคยถูกชาวเขาหลายสิบคนรุมทำร้าย  แต่ก็รอดมาได้  แต่ด้วยความตั้งใจที่ต้องการดึงชาวเขาที่หลงผิดไปค้ายาและรับจ้างขนยาตามแนวตะเข็บชายแดน ไทย – พม่า  ให้หันมาประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตและเป็นแนวร่วมในการดูแลรักษาผืนแผ่นดินไทย

 

          ครูบาจึงให้ความช่วยเหลือทุกคนที่เดือดร้อนไปพร้อมๆ  กับการอบรมธรรมะ  ชาวเขาส่วนใหญ่จะรับจ้างขนยา  แล้วพวกนี้ก็เสพยาเองด้วย  บางทีเด็กอายุแค่  10 ขวบ  ก็ติดยาแล้ว  ติดกันทั้งหมู่บ้าน  ฝิ่น  เฮโรอีน  ยาบ้า  มีหมด  ครูบามองว่าปล่อยให้เป็นอย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว  ก็เลยพยายามชักชวนชาวเขามาเรียนหนังสือ  มาฝึกอาชีพ  สอนมวยไทยให้เด็กๆ  พอโตหน่อยพวกนี้ก็ไปรับจ้างแสดงในเมือง  มีรายได้ขึ้นมา  ใครมาวัดก็ให้ข้าวของติดมือกลับไป  แล้วก็สอนธรรมะไปด้วย    สอนว่ายาเสพติดมันไม่ดี    หลังๆ   ชาวบ้านก็เลิกเสพก็เลิกค้าไปกันเอง  

 

          นอกจากนี้ ครูบาพยายามดึงชาวบ้านเข้ามาร่วมในกิจกรรมของวัด โน้มน้าวให้ชาวเขาส่งลูกๆ  มาบวชเรียน  มีการสอนหนังสือให้แก่ชาวเขาทั้งเด็กและผู้ใหญ่  โดยครูบาเป็นผู้เสี้ยงดูในเรื่องอาหารการกินทั้งหมด  ชาวบ้านที่มาเรียนหนังสือ  มาฟังธรรมะ  หรือช่วยงานวัด  นอกจากจะได้รับความรู้และข้อคิดคุณธรรมต่างๆ  แล้ว  ยังได้ข้าวปลาอาหาร  รวมถึงข้าวของเครื่องใช้กลับไปบ้านด้วย  ข้าวของที่ญาติโยมถวายมานั้นครูบาก็จะแจกจ่ายให้เกือบหมดเหลือไว้ให้พระเณรที่วัดเพียงเล็กน้อยเท่านั้น  หากหมู่บ้านใดอยู่ไกล  ไม่สะดวกที่จะเดินทางมาที่วัดครูบาและลูกวัดก็จะขี่ม้าข้ามเขานำข้าวของไปให้

view