สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)
เสกวัตถุมงคล

เสกวัตถุมงคล

เสกวัตถุมงคลในวันก่อนงานกฐิน

อ่านต่อ
งานออกนิโรธกรรม

งานออกนิโรธกรรม

ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมงานบุญออกนิโรธกรรม ของพระครูบาเหนือชัย โฆสิโต. ประจำปี ๒๕๕๖วันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖ณ สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองตำบลศรีคำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายกำหนดการงานออกนิโรธกรรมวันเสาร์ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๖๐๕:๓๐ น. - พระครูบาเหนือชัย ออกจากถ้ำม้าอาชาทองที่เข้านิโรธกรรม ๐๖:๐๐ น. - พระ....

อ่านต่อ
ร่วมงานบุญออกนิโรธกรรม ของพระครูบาเหนือชัย โฆสิโต. ประจำปี ๒๕๕๗

ร่วมงานบุญออกนิโรธกรรม ของพระครูบาเหนือชัย โฆสิโต. ประจำปี ๒๕๕๗

ขอเชิญท่านสาธุชนร่วมงานบุญออกนิโรธกรรม ของพระครูบาเหนือชัย โฆสิโต. ประจำปี ๒๕๕๗วันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗ณ สำนักปฏิบัติธรรมถ้ำป่าอาชาทองตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงรายกำหนดการงานออกนิโรธกรรมวันเสาร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๗๐๕:๓๐ น. - พระครูบาเหนือชัย ออกจากถ้ำม้าอาชาทองที่เข้านิโรธกรรม ๐๖:๐๐ น. - พร....

อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมหล่อพระพุทธรูปมหาปัญจมิตร

รูป พระธาตุมหาปัญจมิตร แบบ3Dแผนที่ไปโรงหล่อพระบ้านภูมิขอเชิญท่านผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปมหาปัญจมิตร ขนาดความสูง 1.60 เมตร จำนวน 5 องค์ เพื่อนำไปบรรจุไว้ในเจดีย์พระธาตุมหาปัญจมิตร ณ วัดโป่งไฮอาชาทอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นวัดหนึ่งใน 14 สาขาของสำนักปฎิบัติธรรมถ้....

อ่านต่อ
มอบของให้โรงเรียนต่างๆ

มอบของให้โรงเรียนต่างๆ

โรงเรียน รัฐราษฎร์วิทยา หมู่ที่ 14 ต.แม่สลองใน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงรายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสนใจพัฒนากองทุนหมู่บ้าน แม่เปิน หมู่ที่ 14 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงรายโรงเรียน บ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงรายโรงเรียน อนุบาลแม่ฟ้าหลวง 33 หมู่6 ต.แม่ฟ้าหลวง อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

อ่านต่อ
บวชภาคฤดูร้อน

บวชภาคฤดูร้อน

โครงการอบรมค่ายคุณธรรมจริยธรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเพื่อถวายเป็นมหากุศล เนื่องด้วยมูลนิธิโครงการมิตรมวลชนคนชายแดนในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็พระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกภายใต้การดําเนินงานของครูบาเหนือชัยโฆสิโต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการร้อยรัดจิตใจและช่วยเหลือชาวไทยภูเขาเผ่าต่....

อ่านต่อ
view